תמר בונבון עסיסי 4 בונבוניירות של 15 תמרים בכל אחת

תמר מגהול בונבון

איכותי גדיד חדש
ארוז בתוך

4 בונבוניירות

של כ-450 גרם

כל בונבוניירה.

(15 תמרים

בכל בונבוניירה).
מתאים למתנות.
יש לשמור בהקפאה.

כשרות רבנות גדיד שביעית

היתר מכירה

100.00 | 4 יחידות של כ-450 ג'