תמר לח מזן חיאני 500 גרם

כשאמרנו פעם

תמרים לחים

לתמר הזה

התכוונו.

תמר לח מזן

חיאני

עסיסי

יש לשמור בהקפאה

לאורך זמן

או במקרר

לזמן קצר

12.90