בונבון עסיסי, 1 ק"ג,

1 ק"ג תמר בונבון עסיסי, גדיד חדש,

הגלידה של הטבע

יש לשמור במקפיא

כשרות רבנות בקעת הירדן ובד"צ עדה חרדית

הופרשו תרומות ומעשרות

ללא חשש טבל, ערלה ושביעית.

 

40.00 | 1 ק"ג גדיד חדש