מיקס תמרים בקופסה רב פעמית

מיקס תמרים:

דקל נור

מג'הול

חלאווי

בקופסה רב פעמית

לשימוש יומי ברכב

מכיל כ-700 גרם

יבול שישית

 

19.00 | 700 גרם