מבצע גדיד חדש 6 ק"ג מג'הול לארג'

מבצע

גדיד חדש

6 ק"ג

מג'הול

לארג'

תמר בסיסי

היתר מכירה

(קרטון 5 ק"ג

+קרטון 1 ק"ג)

 

89.00 | 6 ק"ג

מבצע!