תמר מג'הול לארג' בסיסי, קרטון של 5 ק"ג

גדיד חדש

5 ק"ג מג'הול

לארג'

תמר בסיסי

היתר מכירה

99.00