הבאר-שלישיה חריפה

3 ממרחים

חריפים אש

הבאר

במארז מתנה

ללא תוספת סוכר

59.00