מג'הול סופר גמבו

גדיד חדש

מג'הול סופר ג'מבו

1 ק"ג

גדיד שביעית

היתר מכירה

40.00 | 1 ק"ג